TAVUK ETİ ÜRÜNLERİMİZ

Tavuk Baget

Tavuk Baget

Bütün Tavuk

Bütün Tavuk

Tavuk Eko But

Tavuk Eko But

Tavuk Fileto

Tavuk Fileto

Dana But Parça

Tavuk Kalça Şiş

Tavuk Kanat

Tavuk Kanat

Tavuk Kemikli Göğüs

Tavuk Kemikli Göğüs

Tavuk Pirzola

Tavuk Pirzola